Værdisæt

Værdisæt

”Alle skal have retten til at kunne forsvare sig selv”

Vi er af overbevisning at alle fundamentalt skal have retten og evnen til at kunne forsvare sig selv og sine kære.
Vores erfaring igennem tiden har vist, at effektivt selvforsvar er instinktivt og mentalt.
Derfor er vores pentium såvel som teknisk udvikling præget af, at det skal være ” simpelt at lære og effektivt i brug”. I modsætning til mere traditionelle stilarter har vi ikke såkaldte ” kata” eller træner kompliceret samt overavanceret flertrins teknikker.
Krav Maga er ment at skulle være let at lære således at man kan reagere instinktivt ved pludselig opstået trussel situation.
Effektivt selvforsvar omhandler ikke kun ens tekniske evne til at kunne reagere på pludselig opstået trussels billede. Ens mentale tilgang har ligeså stor betydning, hvis ikke større betydning for succesfuld afværgelse imod personfarlig angreb.

Velviden om den vigtige betydning heraf, er træningen ligeledes indrettet med øje for ikke kun teknisk men såvel som mental udvikling.

Odense Krav Maga Selfdefence har samme værdisæt nedsat af Cheftræner Philippe Boutonnet som er tildelt Krav Maga Nyborg.

Klubben drives ikke ud fra et perspektiv om økonomisk gevinst. Af selvsamme årsag har vi til trods for utallige forespørgsler fravalgt at indgå under internationale ”Krav Maga kæde-klubber” da vi ingen interesser har i at påføre medlemmere af Odense Krav Maga højere omkostninger end nødvendigt. Ligeledes er alle klubbens instruktører frivillige.
Klubbens tekniske udvikling sker hhv. under Cheftræneren samt fra instruktør gruppen. Dog har vi et udviklings samarbejde med en del ligesindede klubber samt eksterne seminarer indlands såvel som internationalt.